07/10/2013

VĨNH BIỆT NGƯỜI

 
                                                       Anh tôi thứ hai trái sang


Đại tướng đã đi rồi ,vào một buổi chiều Thu
Hà Nội lá rụng đầy về gốc
Vẫn biết rằng dương gian chỉ là khoảng khắc
Sao lòng vẫn thấy quặn đau

Anh cả tôi theo Người chinh chiến đã lâu
Đánh những trận kinh thiên động địa
Cõi hư vô anh đón Người nơi đó
Chỉ huy và chiến sĩ gặp nhau

Hôm nay Người đã đi rồi
Ngàn Thu vĩnh biệt,đời đời nhớ ơn