28/09/2013

HÌNH NHƯ


Hình như em có nhìn tôi
Khi tôi nhìn lại em thời quay đi
Hình như em định nói gì
Đến khi tôi hỏi em thì không ! không
Hình như má em ửng hồng
Khi tôi dợm hỏi "có chồng hay chưa"?

Hôm nay vừa tạnh cơn mưa
Bỗng em chợt đến tay đưa...Thiếp hồng !!!