20/10/2015

CHỜ THUEm chờ mùa thu đã lâu
Chờ cây thay lá đổi mầu
Anh hẹn về thăm chốn cũ
Đợi hoài mà chẳng thấy đâu ?

Xuân về rực rỡ hoa Lan
Mà sao tình ta úa tàn
Xóm nghèo mấy cô bạn gái
Cũng đều lần lượt sang ngang

Hôm nay mùa thu mới sang
Mang theo hoa sữa nồng nàn
Ta lại nhớ người xưa ấy
Bây giờ cách biệt quan san