16/09/2013

ĐI THÌ MỚI BIẾT...Chưa đi chưa biết nước Lào
Đi thì mới biết cổng chào đến toChưa đi chưa biết Thái Lan
Đi thì mới biết Chùa Vàng đẹp ghêChưa đi chưa biết Hồng Kong
Đi thời mới thấy đẹp không muốn vềChưa đi chưa biết Ma Cao
Muốn túi xòe lửa thì vào Casino