09/05/2014

MỘT NỬA CỦA EMAnh đã là một nửa của em
Lạ lẫm quá nhưng là thế đó
Cái nửa này giống như cục nợ
 Làm em lắm lúc đau tim

Anh đã là một nửa của em
Lạ lẫm quá nhất là hồi mới cưới
Đôi lúc bên em anh tự hỏi
Cơn gió nào mang em đến cho anh

Ta đã là hai nửa của nhau
Hãy giữ lửa tình yêu cháy mãi
Để cuối đời khi ta ngoảnh lại
Chẳng hối tiếc gì khi là nửa của nhau