26/06/2013

CÁI SỰ GIÀHôm nay nói chuyện cái sự già
Thiên hạ đều thế đâu mình ta
Hói đầu tội nghiệp anh cắt tóc
Răng long lại bở chị nha khoa
Gối mỏi chớ tìm đường lên núi
Chân chồn ra biển sợ gì xa
Tháng ngày thư thả ta lên mạng
Trò chuyện vui cùng các bạn ta.