15/07/2013

LỜI BÁC SĨ
Hôm rồi vừa đi khám bệnh về
Siêu âm,xét nghiệm khám tứ bề
Huyết áp trăm ba trên tám chục
Mỡ máu thế này thì khỏi chê

Tim khỏe,nhịp đều : nói chung tốt
Phổi sáng bình thường yên tâm đi
Đường huyết hơi cao ăn kiêng nhé
Men gan mức giữa không việc gì

Mắt kém nhưng vẫn chưa "đeo kính"
Răng rụng hơi nhiều phải trồng thêm
Tai nặng nên mua máy trợ thính
Kết luận cụ bị "già không đều"