22/07/2013

LÀM ÔNG BÀ NGOẠI

Làm ông bà ngoại thật vui thay
Con gái lớn lên gả liền tay
Cô chị vừa sinh thêm cháu bé
Cô em thì đang đợi đến ngày

Làm ông bà ngoại thật vui thay
Đứa nào sinh cũng phải đến tay
Khi còn trong viện,khi hết cữ
Bà ngoại như chong chóng suốt ngày

Làm ông bà ngoại cũng thích ghê
Mỗi khi chủ nhật hay nghỉ hè
Lúc nào nhà cũng vài ba cháu
Đứa cười,đứa khóc đứa oe oe

Làm ông bà ngoại thật tuyệt vời
Bạn nào sinh được con gái rồi
Hãy thành lập "Hội Ông Bà ngoại"
Thi thoảng họp nhau tán chuyện chơi