04/08/2013

THƯ GIÃN MỘT CHÚT


       
              
                                           
                                 
Một cậu thanh niên rất mê nghề thợ điện nên tìm đến một ông thày để học nghề sửa chữ điện dân dụng.Nơi cậu ở mới có điện nên chắc là hữu dụng.
    Làm việc chăm chỉ,chịu khó nên cậu được thày quý mến,dạy bảo.Hôm ấy có mấy nơi gọi đến đề nghị sửa chữa nên ông thày chọn chỗ dễ nhất phân công cậu đến sửa.lần đầu tiên được đi một mình nên cậu rất háo hức. Ai ngờ hôm ấy cậu lại bị điện giật ngã phải vào bệnh viện cấp cứu.Nghe tin trò bị tai nạn,ông thày vào thăm.ngồi một lúc thày hỏi :
    - Con làm thế nào mà lại bị điện giật ?
    - Dạ thưa thày con làm y như thày
    - Như tôi là như thế nào ?
    - Dạ khi đấu điện con cũng một chân trên ghế một chân dưới đất
    -Giời ạ ! chân dưới đất của tôi là chân Gỗ...